Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

最新新聞

20170717 "飄洋過海只為祢" 澳洲紙雕藝術家創作展

來自澳洲的藝術家莎琳.戈德柏,以台灣媽祖信仰為主題,即日起到23號,在高雄駁二特區,舉辦紙雕創作展「飄洋過海只為祢」。她精細的刀工,用雙手,剪出媽祖、千里眼、順風耳等作品,以藝術方式,來表達對於台灣廟宇文化的見解。